Aktiviti / Peristiwa Minggu Ini

TARIKH : 20/01/2020 HINGGA 24/01/2020

 

20/01/2020 : Taklimat Melengkapkan Template/Dokumen Sesi Pemeriksaan Bajet Cadangan Projek 2021 Malaysia Ke12  
    Bilik Gerakan  
20/01/2020 : Pelaksanaan Penambaikan Program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Tahun 2020  
     SK Bukit BOTA Pahang  
21-21/01/2020 : Mesyuarat Pelan Strategik Sektor Pendidikan Islam  
    BSTP,   
20-22/01/2020 : Task Force Pengurusan Aset
 
     PLGDP  

 

 

 

 

 

Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi (Tidak Termasuk Tentera Dan Polis)..Sila Klik

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat Makluman Mengenai Perubahan Borang Kuasa Tetap AK52 Bagi Urusan Kumpulan Wang Sekolah..Sila Klik
 
Surat Kelulusan Perbelanjaan Menggunakan Peruntukan Kumpulan Wang SUWA ..Sila Klik

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANUAL E2PK :

SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT PERKHIDMATAN KAUNSELING

Sila Klik...

Arahan Pegawai Pengawal KPM Tahun 2020.

Sila Klik..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Sila Klik Untuk Maklumat Terperinci  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) BAGI GRED DG32 HINGGA DG54 DAN ANGGOTA PELAKSANA (AKP) SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) BAGI JANUARI HINGGA JUN 2020. Sila Klik..

Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum atau pada 04 Februari 2020 (sebelum jam 11.59 malam)

*Sebarang pertanyaan dan penjelasan lanjut mengenai perkara ini boleh hubungi pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pahang (Unit Pengurusan Bakat) di talian 095715829/5830/5832

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • URUSAN PEMANGKUAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 KE GRED N22 TAHUN 2020 DI KPM. Sila Klik..
 • URUSAN PEMANGKUAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N22 KE GRED N26 TAHUN 2020 DI KPM. Sila klik..

Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum atau pada 22 Januari 2020 (Rabu) kepada :

          Pengarah Pendidikan Pahang      

          Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Bandar Indera Mahkota

          25604 Kuantan, Pahang.

Perhatian : Unit Pengurusan Bakat (Naik Pangkat)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PANDUAN KEMASUKAN TING.1 SMK AGAMA PAHANG TAHUN 2020. Sila Klik..
 • GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR TING.1 TAHUN 2020 - SMKA TENGKU AMPUAN HAJJAH AFZAN PAHANG. Sila Klik..
 • TAKWIM ASRAMA SMKA TAHAP TAHUN 2020 (BALIK KAMPUNG) & KADAR YURAN ASRAMA. Sila Klik..
 • GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR TING.1 TAHUN 2020 - SMK AGAMA KUALA LIPIS  Sila Klik..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEBUTHARGA PENYEWAAN RUANG KANTIN SERTA PERKHIDMATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI TEMPOH 2 TAHUN BERMULA 01 JANUARI 2020 HINGGA 31 DISEMBER 2021 DI BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PAHANG.

Sila klik untuk muat turun..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kenyataan Media: Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) dan Pentaksiran Pendidikan Asas Vokasional (PAV)


 

 

GARIS PANDUAN PENGURUSAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) TAHUN 2019

Sila Klik Panduan

 

PERUTUSAN ANTIDADAH PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2019

Sila Klik PERUTUSAN TAHUN 2019

1) SURAT PENGURUSAN FAIL PANITIA MATAPELAJARAN

2) SURAT PEMANTAPAN PENGOPERASIAN JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

3) SURAT CETAKAN PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

VIDEO & TEKS UCAPAN MAJLIS AMANAT MENTERI PENDIDIKAN 2019

 Sila Klik 1) Teks Ucapan Majlis Amanat Menteri Pendidikan 2019

           2) Video  

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 14 TAHUN 2018

"PEMANSUHAN AMALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN DAN AKHIR TAHUN MURID TAHAP 1 (TAHUN 1,TAHUN 2 DAN TAHUN 3) DI SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MULA TAHUN 2019

    Sila Klik 1) SURAT SIARAN
2) VIDEO DISKUSI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH  
3) VIDEO SIDANG MEDIA KPPM PADA 19 DISEMBER 2018

12 INISIATIF TERBARU PERINGKAT SEKOLAH

     Sila Klik

 

 TEKS UCAPAN PENGGULUNGAN PERBAHASAAN KAJIAN SEPARUH PENGGAL RANCANGAN MALAYSIA KE -11 (RMK-11) OLEH YB MENTERI PENDIDIKAN, DR. MASZLEE BIN MALIK PADA 30 OKTOBER 2018

          Sila klik Muatturun

 

PINDAAN JADUAL PERWAKILAN KUASA PEGAWAI PENGAWAL KPM BAGI PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 11.SILA KLIK  

 
 

 

 

 

PRA SEKOLAH

1.0 LATAR BELAKANG


Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan prasekolah annex pada tahun 1992, sebagai projek rintis berdasarkan keputusan Jemaah Menteri pada 18 Disember 1991 yang telah bersetuju mewujudkan sebanyak 1,131 buah kelas prasekolah. Sementara itu Mesyuarat Jemaah Menteri pada 6 Jun 2001 telah bersetuju supaya KPM meneruskan program peluasan prasekolah mulai tahun 2002. Sejak daripada itu peluasan prasekolah telah dijalankan dari semasa ke semasa mengikut dasar sedia ada, NKRA Pendidikan dan juga cadangan peluasan dalam RM Ke10.

 

2.0 DASAR PENDIDIKAN PRASEKOLAH


Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan bahawa Sistem Pendidikan Kebangsaan merangkumi Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Rendah, Pendidikan Menengah, Pendidikan Lepas Menengah dan Pendidikan Tinggi. Menjadi tanggungjawab KPM untuk memberi perhatian yang serius kepada pembangunan pendidikan prasekolah di negara ini. Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan aspek-aspek penting mengenai prasekolah, iaitu penubuhan tadika, kuasa Menteri menubuh dan menyelenggara tadika, kurikulum prasekolah, bahasa pengantar, pengajaran Agama Islam dan sebagainya.

Dari segi pendemokrasian pendidikan, dasar yang khusus membolehkan kanak-kanak menikmati peluang pendidikan prasekolah tanpa mengira pendapatan keluarga, kawasan tempat tinggal dan kumpulan etnik termasuk kanak-kanak dengan keperluan pendidikan khas (Children With Special Education Needs).

Di antara prinsip-prinsip asas dasar ialah menyediakan kemudahan pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak yang berumur antara 4 dan 6 tahun. Memastikan penggunaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Guru-guru prasekolah hendaklah mempunyai latihan dalam bidang pendidikan prasekolah. Memastikan kemudahan fizikal dan peralatan bersesuaian dan berkualiti dibekalkan. Satu mekanisma naziran dan penyeliaan dijalankan. Kerajaan juga memastikan semua institusi pendidikan prasekolah mematuhi Peraturan-Peraturan Pendidikan Prasekolah 1996 seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 24, Akta Pendidikan 1996.

 

3.0 KONSEP PENDIDIKAN PRASEKOLAH


Pendidikan Prasekolah adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4+ hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum memasuki ke Tahun Satu.

 

4.0 MATLAMAT PENDIDIKAN PRASEKOLAH


Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

 

5.0 OBJEKTIF PENDIDIKAN PRASEKOLAH


 • Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik,
 • Menggunakan Bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi,
 • Menggunakan Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua,
 • Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian berasaskan ajaran agama,
 • Mempunyai kemahiran kognitif untuk berfikir dan menyelesaikan masalah,
 • Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial,
 • Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.
 • Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil
 • Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.

 

6.0 PEMILIHAN MURID


 • Syarat-syarat kemasukan murid ke kelas parsekolah adalah seperti Surat Siaran Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 2 Tahun 2012 - Hanya untuk Warganegara Malaysia sahaja dan dipilih menerusi JK Pemilihan.
 • Jawatankuasa Pemilihan murid dianggotai oleh Guru Besar, Penolong Kanan, Guru Prasekolah, Guru Tahap 1 dan 2, PPM dan seorang wakil komuniti.

 

7.0 JENIS-JENIS BANTUAN


 • Bantuan makan murid (RM1.80 sehari bagi Semenanjung / RM2.05 bagi Sabah, Sarawak dan Labuan. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 8 Tahun 2012, Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan Kepada Sekolah Berdasarkan Per Kapita Murid)
 • Peruntukan PCG Murid (RM100.00/ murid setahun)
 • Bantuan Kokurikulum (RM25.00/ murid setahun)
 • Bayaran Takaful (RM1.50/ murid setahun)

PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH

Pendidikan sekolah rendah mengambil masa enam tahun. Kanak-kanak selalunya memulakan pendidikan sekolah rendah ketika berumur tujuh tahun. Pendidikan sekolah rendah merupakan kesinambungan kepada pendidikan prasekolah.

Selain daripada membaca menulis dan mengira, mereka akan didedahkan kepada subjek-subjek lain seperti sains, pendidikan jasmani dan pendidikan Islam dan moral.

Pada penghujung pengajian mereka pada Tahun 6, mereka akan menghadapi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).

Ujian tersebut menguji:-

 • Penguasaan kefahaman, penulisan dan lisan bagi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
 • Penguasaan kemahiran matematik
 • Penguasaan konsep sains

 

TAHAP 1 - Tahun 1 - 3


Prasekolah

Komponen:

 1. Bahasa dan Komunikasi
 2. Perkembangan Kognitif
 3. Kerohanian dan Moral
 4. Perkembangan Sosioemosi
 5. Perkembangan Fizikal
 6. Kreativiti dan Estatik

Sekolah Rendah

Mata Pelajaran Teras:

 1. Bahasa Melayu
 2. English Language
 3. Bahasa Cina (SJKC)
 4. Bahasa Tamil (SJKT)
 5. Mathematics
 6. Science
 7. Pendidikan Islam
 8. Pendidikan Moral

Mata Pelajaran Wajib:

 1. Pendidikan Jasmani
 2. Pendidikan Kesihatan
 3. Pendidikan Seni Visual
 4. Pendidikan Muzik

Mata Pelajaran Tambahan:

 1. Bahasa Cina Komunikasi
 2. Bahasa Tamil Komunikasi
 3. Bahasa Arab Komunikasi
 4. Bahasa Iban (bermula tahun 3)
 5. Bahasa Semai (bermula tahun 3)

 

TAHAP 2 - Tahun 4 - 6


Mata Pelajaran Teras:

 1. Bahasa Melayu
 2. English Language
 3. Bahasa Cina (SJKC)
 4. Bahasa Tamil (SJKT)
 5. Mathematics
 6. Science
 7. Kajian Tempatan
 8. Pendidikan Islam
 9. Pendidikan Moral
 10. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Mata Pelajaran Wajib:

 1. Pendidikan Jasmani
 2. Pendidikan Kesihatan
 3. Kemahiran Hidup
 4. Pendidikan Seni Visual
 5. Pendidikan Muzik

Mata Pelajaran Tambahan:

 1. Bahasa Cina Komunikasi
 2. Bahasa Tamil Komunikasi
 3. Bahasa Arab Komunikasi
 4. Bahasa Iban
 5. Bahasa Kadazandusun
 6. Bahasa Semai