Aktiviti / Peristiwa Minggu Ini

TARIKH : 14/10/2019 HINGGA 18/10/2019

 

14/10/2019 Majlis ETA Showcase Peringkat Negeri Pahang Tahun 2019  
    Hotel Zenith, Kuantan, Pahang  
14-15/10/2019 : Pra-Lawatan Penilaian Pentauliahan Program Kemahiran (PPPPK) Ke Pusat Bertauliah / Penyedia Latihan Kemahiran Bagi Permohonan Pentauliahan Program Melalui Pentauliahan Induk Bagi Bulan Oktober Tahun 2019  
    SMK Kampung Raja, Cameron Highlands  
15/10/2019 : Latihan Pengukuhan Pengguna Perkhidmatan Komunikasi Bersepadu (MyGOVUC) Jabatan Pendidikan Negeri Pahang Siri 1/2019  
    Makmal Komputer, JPN Pahang  
16/10/2019 : Latihan Pengukuhan Pengguna Perkhidmatan Komunikasi Bersepadu (MyGOVUC) Jabatan Pendidikan Negeri Pahang Siri 2/2019  
    Makmal Komputer, JPN Pahang  
17/10/2019 : Mesyuarat Penyelarasan Jawatankuasa Pasukan Projek (Zon Timur) Bagi Perkhidmatan Sewaan Perkakasan ICT Pengurusan Dan Pentadbiran (PDT) Di Bahagian Dan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang Bilangan 4/2019  
    PPD Maran  
17/10/2019 : Majlis Perasmian Progran Wira Anti Rasuah (WAR) Peringkat Sekolah Rendah Dan Menengah Negeri Pahang Tahun 2019  
    Auditorium Darul Makmur (ADAM)  
    Jabatan Penyiaran Negeri Pahang  

 

 

 

 


1.Surat Siaran bagi Perakuan Pemangkuan Pembantu Makmal Gred C19 Ke Gred C22
Tahun 2019 Di Kementerian Pendidikan Malaysia

2.Surat Siaran bagi Perakuan Pemangkuan Pembantu Makmal Gred C22 Ke Gred C26
Tahun 2019 Di Kementerian Pendidikan Malaysia 

Borang permohonan berserta dokumen - dokumen yang telah lengkap hendaklah dihantar
pada atau sebelum 25 Oktober 2019  kepada:
 
  Pengarah Pendidikan Pahang
  Jabatan Pendidikan Negeri Pahang
  Bandar Indera Mahkota
  25604 KUANTAN
  Perhatian :  Unit Naik Pangkat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG32 HINGGA GRED DG54 DAN ANGGOTA PELAKSANA (AKP) SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) BAGI TAHUN 2017 HINGGA 2019 (URUSAN CICIR)

Sila Klik . Surat Iklan
                Surat Urusan Kenaikan Pangkat 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TAHNIAH!!! SK TUNKU AZIZAH PENERIMA ANUGERAH PENCAPAIAN
ANTARABANGSA 2019
Sila Klik..ANUGERAH PENCAPAIAN ANTARABANGSA 2019_SK AZIZAH

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 TAHNIAH!!! PEMENANG PERTANDINGAN SEMPENA SIMPOSIUM HEALTH 
PROMOTION IN LEARNING INSTITUTIONS PERINGKAT KEBANGSAAN

Sila Klik  PEMENANG PERTANDINGAN SEMPENA SIMPOSIUM HEALTH PROMOTION IN LEARNING INSTITUTIONS PERINGKAT KEBANGSAAN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TAHNIAH!!!PELANTIKAN SEBAGAI TIMBALAN PENGARAH           

 Sila Klik :PELANTIKAN TIMBALAN PENGARAH PENDIDIKAN, JPN PAHANG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAHNIAH!!!PEMENANG PERTANDINGAN INOVASI DAN KREATIVITI PSIKOLOGI DAN KAUNSELING,KPM
Sila Klik:PERTANDINGAN INOVASI DAN KREATIVITI PSIKOLOGI DAN KAUNSELING KPM
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAHNIAH!!!PEMENANG ANUGERAH PERTANDINGAN INOVASI DAN KREATIVITI PERINGKAT KEBANGSAAN ANJURAN KPM
 Sila Klik:KEPUTUSAN ANUGERAH PERTANDINGAN INOVASI DAN KREATIVI PERINGKAT KEBANGSAAN ANJURAN KPM

 

 

Kenyataan Media: Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) dan Pentaksiran Pendidikan Asas Vokasional (PAV)


 

 

GARIS PANDUAN PENGURUSAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) TAHUN 2019

Sila Klik Panduan

 

PERUTUSAN ANTIDADAH PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2019

Sila Klik PERUTUSAN TAHUN 2019

1) SURAT PENGURUSAN FAIL PANITIA MATAPELAJARAN

2) SURAT PEMANTAPAN PENGOPERASIAN JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

3) SURAT CETAKAN PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

VIDEO & TEKS UCAPAN MAJLIS AMANAT MENTERI PENDIDIKAN 2019

 Sila Klik 1) Teks Ucapan Majlis Amanat Menteri Pendidikan 2019

           2) Video  

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 14 TAHUN 2018

"PEMANSUHAN AMALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN DAN AKHIR TAHUN MURID TAHAP 1 (TAHUN 1,TAHUN 2 DAN TAHUN 3) DI SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MULA TAHUN 2019

    Sila Klik 1) SURAT SIARAN
2) VIDEO DISKUSI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH  
3) VIDEO SIDANG MEDIA KPPM PADA 19 DISEMBER 2018

12 INISIATIF TERBARU PERINGKAT SEKOLAH

     Sila Klik

 

 TEKS UCAPAN PENGGULUNGAN PERBAHASAAN KAJIAN SEPARUH PENGGAL RANCANGAN MALAYSIA KE -11 (RMK-11) OLEH YB MENTERI PENDIDIKAN, DR. MASZLEE BIN MALIK PADA 30 OKTOBER 2018

          Sila klik Muatturun

 

PINDAAN JADUAL PERWAKILAN KUASA PEGAWAI PENGAWAL KPM BAGI PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 11.SILA KLIK  

 
 

 

Amalan Kebaikan Sekolah PSA

.Sila Klik Untuk Paparan

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Jabatan Pendidikan Negeri Pahang dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk memastikan:

# Kanak-kanak mengikut kohort umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar mulai hari pertama sesi persekolahan.

# Semua murid disediakan dengan kemudahan 1 kerusi, 1 meja dan set buku teks pada hari pertama sesi persekolahan.
    
#Proses penempatan murid Tahun 1, Kelas Peralihan, Tingkatan 1, dan Tingkatan 4 di Sekolah Harian, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dalam tempoh 30 hari bekerja sebelum tarikh pengesahan / pendaftaran.

#Proses pertukaran biasa murid bagi semua Sekolah Harian, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), dan Sekolah Agama dan Bantuan Kerajaan (SABK) dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.

#Urusan Rayuan Bersekolah Semula murid akan diuruskan untuk kelulusan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.

#Urusan Pendaftaran Murid Bukan Warganegara dapat diselesaikan dalam tempoh (5) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.

# Pendaftaran calon peperiksaan awam kendalian Lembaga Peperiksaan diuruskan dalam tempoh 30 hari.
    
# Proses penempatan guru baharu dapat diuruskan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh senarai guru diterima daripada Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH).
# Proses pertukaran guru diuruskan 2 kali setahun bagi pertukaran Januari dan Jun dalam tempoh 30 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan sehingga tarikh permohonan diluluskan.

# Proses penempatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) diuruskan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas arahan penempatan diterima daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

#Proses pengeluaran perakuan pendaftaran, permit guru, pengelola dan pekerja institusi pendidikan swasta yang telah lengkap serta memenuhi terma dan syarat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.

#Pembayaran bil dan tuntutan yang diterima dengan lengkap dan sempurna dalam tempoh 14 hari.

Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan, syor dan teguran membina dari semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan jabatan ini.


                                                                 “KUALITI TERAS KECEMERLANGAN”

Tarikh Kemaskini : 20 April 2018

 

 

 

FUNGSI UNIT MATEMATIK

  • Mengurus dan membimbing pelaksanaan PdP berdasarkan kurikulum yang ditetapkan.

  • Mengurus, membimbing dan memastikan pengurusan bilik darjah yang bersesuaian dengan PdP Abad Ke-21

  • Mengurus, membimbing dan memastikan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Dilaksanakan dan profil murid disediakan serta digunakan dengan berkesan.

  • Merancang dan melaksanakan program khas Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi menyokong kurikulum.