Aktiviti / Peristiwa Minggu Ini

TARIKH : 20/01/2020 HINGGA 24/01/2020

 

20/01/2020 : Taklimat Melengkapkan Template/Dokumen Sesi Pemeriksaan Bajet Cadangan Projek 2021 Malaysia Ke12  
    Bilik Gerakan  
20/01/2020 : Pelaksanaan Penambaikan Program Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Tahun 2020  
     SK Bukit BOTA Pahang  
21-21/01/2020 : Mesyuarat Pelan Strategik Sektor Pendidikan Islam  
    BSTP,   
20-22/01/2020 : Task Force Pengurusan Aset
 
     PLGDP  

 

 

 

 

 

Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi (Tidak Termasuk Tentera Dan Polis)..Sila Klik

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat Makluman Mengenai Perubahan Borang Kuasa Tetap AK52 Bagi Urusan Kumpulan Wang Sekolah..Sila Klik
 
Surat Kelulusan Perbelanjaan Menggunakan Peruntukan Kumpulan Wang SUWA ..Sila Klik

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANUAL E2PK :

SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT PERKHIDMATAN KAUNSELING

Sila Klik...

Arahan Pegawai Pengawal KPM Tahun 2020.

Sila Klik..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Sila Klik Untuk Maklumat Terperinci  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) BAGI GRED DG32 HINGGA DG54 DAN ANGGOTA PELAKSANA (AKP) SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) BAGI JANUARI HINGGA JUN 2020. Sila Klik..

Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum atau pada 04 Februari 2020 (sebelum jam 11.59 malam)

*Sebarang pertanyaan dan penjelasan lanjut mengenai perkara ini boleh hubungi pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pahang (Unit Pengurusan Bakat) di talian 095715829/5830/5832

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • URUSAN PEMANGKUAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 KE GRED N22 TAHUN 2020 DI KPM. Sila Klik..
 • URUSAN PEMANGKUAN PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N22 KE GRED N26 TAHUN 2020 DI KPM. Sila klik..

Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum atau pada 22 Januari 2020 (Rabu) kepada :

          Pengarah Pendidikan Pahang      

          Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Bandar Indera Mahkota

          25604 Kuantan, Pahang.

Perhatian : Unit Pengurusan Bakat (Naik Pangkat)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • PANDUAN KEMASUKAN TING.1 SMK AGAMA PAHANG TAHUN 2020. Sila Klik..
 • GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR TING.1 TAHUN 2020 - SMKA TENGKU AMPUAN HAJJAH AFZAN PAHANG. Sila Klik..
 • TAKWIM ASRAMA SMKA TAHAP TAHUN 2020 (BALIK KAMPUNG) & KADAR YURAN ASRAMA. Sila Klik..
 • GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR TING.1 TAHUN 2020 - SMK AGAMA KUALA LIPIS  Sila Klik..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEBUTHARGA PENYEWAAN RUANG KANTIN SERTA PERKHIDMATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI TEMPOH 2 TAHUN BERMULA 01 JANUARI 2020 HINGGA 31 DISEMBER 2021 DI BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PAHANG.

Sila klik untuk muat turun..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kenyataan Media: Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) dan Pentaksiran Pendidikan Asas Vokasional (PAV)


 

 

GARIS PANDUAN PENGURUSAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) TAHUN 2019

Sila Klik Panduan

 

PERUTUSAN ANTIDADAH PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2019

Sila Klik PERUTUSAN TAHUN 2019

1) SURAT PENGURUSAN FAIL PANITIA MATAPELAJARAN

2) SURAT PEMANTAPAN PENGOPERASIAN JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

3) SURAT CETAKAN PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

VIDEO & TEKS UCAPAN MAJLIS AMANAT MENTERI PENDIDIKAN 2019

 Sila Klik 1) Teks Ucapan Majlis Amanat Menteri Pendidikan 2019

           2) Video  

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 14 TAHUN 2018

"PEMANSUHAN AMALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN DAN AKHIR TAHUN MURID TAHAP 1 (TAHUN 1,TAHUN 2 DAN TAHUN 3) DI SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MULA TAHUN 2019

    Sila Klik 1) SURAT SIARAN
2) VIDEO DISKUSI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH  
3) VIDEO SIDANG MEDIA KPPM PADA 19 DISEMBER 2018

12 INISIATIF TERBARU PERINGKAT SEKOLAH

     Sila Klik

 

 TEKS UCAPAN PENGGULUNGAN PERBAHASAAN KAJIAN SEPARUH PENGGAL RANCANGAN MALAYSIA KE -11 (RMK-11) OLEH YB MENTERI PENDIDIKAN, DR. MASZLEE BIN MALIK PADA 30 OKTOBER 2018

          Sila klik Muatturun

 

PINDAAN JADUAL PERWAKILAN KUASA PEGAWAI PENGAWAL KPM BAGI PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 11.SILA KLIK  

 
 

 

Pendidikan Sekolah Menengah


Selepas UPSR, murid-murid berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah. Pendidikan menengah terbahagi kepada dua peringkat:

 • Pendidikan Menengah Rendah (Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3)
 • Pendidikan Menengah Atas (Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5)

Kategori Sekolah Menengah Kebangsaan :-


 

 1. SMK (Harian)
 2. SM (Bersarama Penuh)
 3. SM Seni dan Sukan
 4. SMT/V
 5. SMKA
 6. SMKAB

PENGECUALIAN DARIPADA MENGIKUTI PENDIDIKAN WAJIB (HOME SCHOOLING)


 

1. PENYATAAN DASAR
Home Schooling adalah merupakan satu kaedah persekolahan di rumah yang diberikan kepada ibu bapa yang memerlukannya seperti mempunyai masalah kesihatan kronik dan memerlukan jagaan rapi oleh pihak penjaga. Namun demikian ianya hanyalah satu keistemewaan dan bukannya hak. Persekolahan biasa adalah diutamakan kepada kanak-kanak kerana ianya merupakan satu cara untuk kanak-kanak dapat berinteraksi di antara satu sama lain.
2. TUJUAN
2.1 Memberi peluang kepada kanak-kanak yang menhadapi masalah kesihatan yang kronik dan memerlukam penjagaan yang rapi oleh ibu bapa untuk mendapat pendidikan formal di rumah.
2.2 Memastikan tidak berlaku keciciran kepada kanak-kanak untuk memperolehi pendidikan wajib seperti dalam Akta Pendidikan 1996.
2.3 Mendidik ibu bapa supaya menjalankan tanggungjawab mereka untuk menyekolahkan anak.
3. PELAKSANAAN DASAR
3.1 Akta Pendidikan (Pindaan) 2002
Subseksyen 29A (2) Akta Pendidikan (Pindaan) 2002 memperuntukkan Menteri boleh, "Jika difikirkan wajar dan demi kepentingan murid atau awam untuk berbuat demikian", melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, mengecualikan mana-mana murid atau mana-mana golongan murid yang dikehendaki supaya mengikuti pendidikan wajib, sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya dan patut dikenakan, dan boleh pada bila-bila masa menurut budi bicaranya membatalkan pengecualian itu atau membatalkan atau mengubah atau menambah syarat-syarat itu.
3.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2002 : Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003 bertarikh 27 November 2002.
3.3 Garis Panduan Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah Tahun 2003.
4. KAEDAH PELAKSANAAN
4.1 Permohonan Home Schooling boleh dibuat di mana-mana Jabatan Pelajaran Negeri di seluruh negara menggunakan borang yang telah disediakan. Permohonan ini akan di hantar ke Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran oleh Jabatan Pelajaran Negeri yang berkaitan untuk diproses dan diberikan kelulusan khas. Setakat ini hanya mereka yang mempunyai masalah kesihatan kronik dan memerlukan jagaan rapi oleh pihak penjaga adalah diutamakan untuk tujuan kelulusan. Semua syarat-syarat untuk tujuan permohonan ini ada dinyatakan di dalam borang yang boleh didapati secara percuma di semua Jabatan Pelajaran Negeri di seluruh Negara.
4.2 Kes permohonan pengecualian daripada mengikuti pendidikan wajib dan menjalankan persekolahan di rumah (Home Schooling) dirujuk kepada KPPM untuk mendapat ulasan dan kemudiannya diangkat kepada YB Menteri Pendidikan untuk mendapatkan keputusan.
4.3 Secara amnya syarat tersebut adalah seperti berikut:
4.3.1 Pemohon hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia
4.3.2 Pemohon mestilah memiliki kelulusan ikthisas perguruan
4.3.3 Salah seorang ibu bapa mestilah berkesanggupan untuk menjadi pengajar kepada kanak-kanak tersebut secara sepenuh masa di rumah
4.3.4 Adalah diwajibkan untuk menggunakan kurikulum kebangsaan
4.3.5 Berkemampuan untuk menyediakan prasrana pendidikan yang kondusif dan sempurna untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran
4.3.6 Lawatan ke rumah pemohon akan dibuat untuk tujuan lawatan tapak kesesuaian prasarana pendidikan oleh pegawai Kementerian Pelajaran Malaysia , Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah
4.3.7 Pemohon membenarkan Pegawai daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah untuk melawat rumah pada bila-bila masa hari persekolahan untuk tujuan pemantauan proses Pengajaran & Pembelajaran tanpa prasangka.
4.3.8 Kanak-kanak yang menjalankan Home Schooling tidak dibenarkan sama sekali untuk menghadiri mana-mana persekolahan secara tiusyen harian sama ada swasta atau kerajaan
4.3.9 Sekiranya didapati pemohon melanggar syarat-syarat yang terkandung dalam kelulusan yang diberikan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia maka pihak Kementerian Pelajaran Malaysia berhak untuk membatalkan kelulusan tersebut dengan serta merta dan kanak-kanak tersebut hendaklah didaftarkan semula ke sekolah biasa dengan segera.
5. TARIKH KUATKUASA
5.1 Kertas "Kriteria Pengecualian Daripada Mengikuti Pendidikan Wajib Di Peringkat Rendah" telah diluluskan oleh YB Menteri Pendidikan pada 28 Jun 2003 dan tugas memproses permohonan pengecualian telah dilaksanakan mulai daripada tarikh tersebut.
BANTUAN:-
 1. Buku Teks
 2. KWAPM
 3. Rancangan Makanan Tambahan
 4. Skim Baucer Tuisyen
 5. Lain-lain Bantuan

- Biasiswa Kecil
- Pakaian Seragam Sekolah

PENGURUSAN ASRAMA HARIAN


 

1. Latar Belakang
KPM telah menyediakan tempat penginapan yang kondusif dan Selamat kepada murid-murid yang kurang berkemampuan serta tinggal jauh daripada sekolah.
2. Tujuan
Kemudahan asrama yang disediakan adalah bertujuan melahirkan insan (murid) yang cemerlang dalam aspek intelek iaitu kurikulum dan kokurikulum serta seimbang dari segi jasmani dan rohani seperti yang diaspirasikan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
3. Kaedah Pelaksanaan
Pengurusan asrama harian melaksanakan aktiviti murid berpandukan Buku Panduan Pengurusan Asrama Harian yang berpandukan kepada Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas yang dikeluarkan oleh KPM

PROGRAM KESIHATAN DI SEKOLAH :

Pengenalan :-
KPM menubuhkan JK Induk 3K (Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan) yang di pengerusikan oleh Timbalan Menteri Pelajaran bagi menangani isu-isu nasional berkaitan 3 aspek di atas. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan Program 3K ini.

Taarifan


 

 1. Kebersihan : Peersonaliti diri warga sekolah yang cemerlang dan persekitaran sekolah yang bersih, indah dan kondusif dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan.
 2. Kesihatan: Sihat, cergas dan cerdas dari segi jasmani, emosi , rohani dan intelek supaya murid dapat mengawal dan mengurus diri dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik dan pembangunan sahsiah diri.
 3. Keselamatan: Siasana yang Selamat didalam atau diluar sekolah boleh meningkatkan keyakinan dan kekuatan dalaman diri (jati diri murid) daripada sebarang pengaruh dan ancaman luar.

Skop dan Bidang Tugas :-


 

1. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Kebersihan iaitu;
 1. Menentukan program pembangunan kebersihan murid dilaksanakan di sekolah
 2. Menyelaras aktiviti-aktiviti program kebersihan sekolah dengan agensi-agensi berkaitan
 3. Menentukan keperluan-keperluan kebersihan untuk kesejahteraan murid-murid di sekolah
 4. Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Kebersihan
 5. Mengenal pasti keperluan latihan kepada warga sekolah
 6. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan dengan perjanjian/kontrak seperti syarikat pembersihan, pengusaha kantin sekolah, pengusaha dewan makan asrama, pembekal makanan RMT dan SBT serta pembekal susu sekolah.
2. Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan pengurusan kebersihan murid.
3. Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan dan penilaian kebersihan murid dan sekolah;
3.1 Mewujud serta melaksanakn manual penjagaan kebersihan murid dan program kebersihan sekolah.
3.2 Mengkaji dan menilai keberkesanan program secara berterusan
4. Menyediakan pelan kontigensi kebersihan untuk menangani kes-kes seperti banjir, jerebu, keracunan makanan dan lain-lain.
5. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan
6. Menyediakan laporan secara berkala.

 

Cadangan Pelaksanaan Aktiviti.


 

1. Melaksanakan program kebersihan;
 • Program Penjagaan Gigi dan Mulut
 • Program Bebas Kutu
 • Program Cuci Tangan
 • Program Penjagaan Kuku
 • Program Kemas Diri
 • Program Membasmi Kudis Buta
2. Selain daripada program di atas pertandingan juga diadakan seperti;
 • Pertandingan Kebersihan
 • Pertandingan Landskap
 • Pertandingan Kantin
 • Pertandingan Angkat Kelas
 • Pertandingan Melukis dan Mewarna
 • Pertandingan Kuiz, Pidato dan Bahas
 • Pameran
3. Program-program lain seperti Program Bebas Denggi, menyediakan sudut keceriaan dan sekolah kawasan Larangan Merokok.

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BENTONG   
28700 BENTONG                                                                

TEL : 09-2221498
FAKS : 09-2224000
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : TUAN HAJI MISNAN BIN MOHD DAMIN

       

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH CAMERON HIGHLANDS
39000 TANAH RATA

TEL : 05-4911655
FAKS : 05-4912382
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : TUAN HAJI HALIM BIN SALLEH

       

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUANTAN
JALAN GAMBUT, 25000 KUANTAN

TEL : 09-5136726
FAKS : 09-5137313
PEGAWAI  PENDIDIKAN DAERAH : TUAN HAJI MIFTAH BIN HAJI SURIF

       

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH MARAN
26500 MARAN

TEL : 09-4771261
FAKS : 09-4771260
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : -  TUAN AHMAD NAHRAN BIN HJ ISHAK

        

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH RAUB
27600 RAUB

TEL : 09-3551076
FAKS : 09-3552994
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : ENCIK NOR AHMAD BIN ABDUL RAHIM

       

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TEMERLOH
28000 TEMERLOH

TEL : 09-2961210
FAKS : 09-2961989
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : TUAN HAJI WAN ABDUL HAMID BIN HJ WAN MOHAMMAD

       

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BERA                  
28300 TRIANG

TEL : 09-2552229
FAKS : 09-2556228        
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH :  ENCIK BAHARUM BIN HAJI SAMAT 

       

PEJABAT  PENDIDIKAN DAERAH JERANTUT
27000 JERANTUT

TEL : 09-2662470
FAKS : 09-2661400
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : DR. AZMAN BIN UZIR

       

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH LIPIS
27200 KUALA LIPIS

TEL : 09-3121455
FAKS : 09-3121595
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH :ENCIK AMIN NOLLAH BIN LATEH

       

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PEKAN
26600 PEKAN

TEL : 09-4264442
FAKS : 09-4264443
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : TUAN HAJI MOHD RAZALI BIN MUSTAFAR

   
 
 

 

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH ROMPIN
26800 KUALA ROMPIN

TEL : 09-4146105
FAKS : 09-4146102
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : -KOSONG-

 

 

Bahagian Teknologi Pendidikan (BTPN)

Alamat No.Telefon No.Fax

BTPN Pahang
KM 10, Jalan Kemaman, Beserah, 26100 Kuantan, Pahang

Klik Portal Rasmi

 

09-5447700 09-5447466 09-5446133

 

09-5447053