Aktiviti / Peristiwa Minggu Ini

TARIKH : 14/10/2019 HINGGA 18/10/2019

 

14/10/2019 Majlis ETA Showcase Peringkat Negeri Pahang Tahun 2019  
    Hotel Zenith, Kuantan, Pahang  
14-15/10/2019 : Pra-Lawatan Penilaian Pentauliahan Program Kemahiran (PPPPK) Ke Pusat Bertauliah / Penyedia Latihan Kemahiran Bagi Permohonan Pentauliahan Program Melalui Pentauliahan Induk Bagi Bulan Oktober Tahun 2019  
    SMK Kampung Raja, Cameron Highlands  
15/10/2019 : Latihan Pengukuhan Pengguna Perkhidmatan Komunikasi Bersepadu (MyGOVUC) Jabatan Pendidikan Negeri Pahang Siri 1/2019  
    Makmal Komputer, JPN Pahang  
16/10/2019 : Latihan Pengukuhan Pengguna Perkhidmatan Komunikasi Bersepadu (MyGOVUC) Jabatan Pendidikan Negeri Pahang Siri 2/2019  
    Makmal Komputer, JPN Pahang  
17/10/2019 : Mesyuarat Penyelarasan Jawatankuasa Pasukan Projek (Zon Timur) Bagi Perkhidmatan Sewaan Perkakasan ICT Pengurusan Dan Pentadbiran (PDT) Di Bahagian Dan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang Bilangan 4/2019  
    PPD Maran  
17/10/2019 : Majlis Perasmian Progran Wira Anti Rasuah (WAR) Peringkat Sekolah Rendah Dan Menengah Negeri Pahang Tahun 2019  
    Auditorium Darul Makmur (ADAM)  
    Jabatan Penyiaran Negeri Pahang  

 

 

 

 


1.Surat Siaran bagi Perakuan Pemangkuan Pembantu Makmal Gred C19 Ke Gred C22
Tahun 2019 Di Kementerian Pendidikan Malaysia

2.Surat Siaran bagi Perakuan Pemangkuan Pembantu Makmal Gred C22 Ke Gred C26
Tahun 2019 Di Kementerian Pendidikan Malaysia 

Borang permohonan berserta dokumen - dokumen yang telah lengkap hendaklah dihantar
pada atau sebelum 25 Oktober 2019  kepada:
 
  Pengarah Pendidikan Pahang
  Jabatan Pendidikan Negeri Pahang
  Bandar Indera Mahkota
  25604 KUANTAN
  Perhatian :  Unit Naik Pangkat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG32 HINGGA GRED DG54 DAN ANGGOTA PELAKSANA (AKP) SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) BAGI TAHUN 2017 HINGGA 2019 (URUSAN CICIR)

Sila Klik . Surat Iklan
                Surat Urusan Kenaikan Pangkat 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TAHNIAH!!! SK TUNKU AZIZAH PENERIMA ANUGERAH PENCAPAIAN
ANTARABANGSA 2019
Sila Klik..ANUGERAH PENCAPAIAN ANTARABANGSA 2019_SK AZIZAH

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 TAHNIAH!!! PEMENANG PERTANDINGAN SEMPENA SIMPOSIUM HEALTH 
PROMOTION IN LEARNING INSTITUTIONS PERINGKAT KEBANGSAAN

Sila Klik  PEMENANG PERTANDINGAN SEMPENA SIMPOSIUM HEALTH PROMOTION IN LEARNING INSTITUTIONS PERINGKAT KEBANGSAAN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TAHNIAH!!!PELANTIKAN SEBAGAI TIMBALAN PENGARAH      

 Sila Klik :PELANTIKAN TIMBALAN PENGARAH PENDIDIKAN, JPN PAHANG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAHNIAH!!!PEMENANG PERTANDINGAN INOVASI DAN KREATIVITI PSIKOLOGI DAN KAUNSELING,KPM
Sila Klik:PERTANDINGAN INOVASI DAN KREATIVITI PSIKOLOGI DAN KAUNSELING KPM
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAHNIAH!!!PEMENANG ANUGERAH PERTANDINGAN INOVASI DAN KREATIVITI PERINGKAT KEBANGSAAN ANJURAN KPM
 Sila Klik:KEPUTUSAN ANUGERAH PERTANDINGAN INOVASI DAN KREATIVI PERINGKAT KEBANGSAAN ANJURAN KPM

 

 

Kenyataan Media: Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) dan Pentaksiran Pendidikan Asas Vokasional (PAV)


 

 

GARIS PANDUAN PENGURUSAN ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) TAHUN 2019

Sila Klik Panduan

 

PERUTUSAN ANTIDADAH PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2019

Sila Klik PERUTUSAN TAHUN 2019

1) SURAT PENGURUSAN FAIL PANITIA MATAPELAJARAN

2) SURAT PEMANTAPAN PENGOPERASIAN JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH

3) SURAT CETAKAN PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

VIDEO & TEKS UCAPAN MAJLIS AMANAT MENTERI PENDIDIKAN 2019

 Sila Klik 1) Teks Ucapan Majlis Amanat Menteri Pendidikan 2019

           2) Video  

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 14 TAHUN 2018

"PEMANSUHAN AMALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN DAN AKHIR TAHUN MURID TAHAP 1 (TAHUN 1,TAHUN 2 DAN TAHUN 3) DI SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MULA TAHUN 2019

    Sila Klik 1) SURAT SIARAN
2) VIDEO DISKUSI PENTAKSIRAN BILIK DARJAH  
3) VIDEO SIDANG MEDIA KPPM PADA 19 DISEMBER 2018

12 INISIATIF TERBARU PERINGKAT SEKOLAH

     Sila Klik

 

 TEKS UCAPAN PENGGULUNGAN PERBAHASAAN KAJIAN SEPARUH PENGGAL RANCANGAN MALAYSIA KE -11 (RMK-11) OLEH YB MENTERI PENDIDIKAN, DR. MASZLEE BIN MALIK PADA 30 OKTOBER 2018

          Sila klik Muatturun

 

PINDAAN JADUAL PERWAKILAN KUASA PEGAWAI PENGAWAL KPM BAGI PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN 11.SILA KLIK  

 
 

 

Pendidikan Sekolah Menengah


Selepas UPSR, murid-murid berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sekolah menengah. Pendidikan menengah terbahagi kepada dua peringkat:

 • Pendidikan Menengah Rendah (Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3)
 • Pendidikan Menengah Atas (Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5)

Kategori Sekolah Menengah Kebangsaan :-


 

 1. SMK (Harian)
 2. SM (Bersarama Penuh)
 3. SM Seni dan Sukan
 4. SMT/V
 5. SMKA
 6. SMKAB

PENGECUALIAN DARIPADA MENGIKUTI PENDIDIKAN WAJIB (HOME SCHOOLING)


 

1. PENYATAAN DASAR
Home Schooling adalah merupakan satu kaedah persekolahan di rumah yang diberikan kepada ibu bapa yang memerlukannya seperti mempunyai masalah kesihatan kronik dan memerlukan jagaan rapi oleh pihak penjaga. Namun demikian ianya hanyalah satu keistemewaan dan bukannya hak. Persekolahan biasa adalah diutamakan kepada kanak-kanak kerana ianya merupakan satu cara untuk kanak-kanak dapat berinteraksi di antara satu sama lain.
2. TUJUAN
2.1 Memberi peluang kepada kanak-kanak yang menhadapi masalah kesihatan yang kronik dan memerlukam penjagaan yang rapi oleh ibu bapa untuk mendapat pendidikan formal di rumah.
2.2 Memastikan tidak berlaku keciciran kepada kanak-kanak untuk memperolehi pendidikan wajib seperti dalam Akta Pendidikan 1996.
2.3 Mendidik ibu bapa supaya menjalankan tanggungjawab mereka untuk menyekolahkan anak.
3. PELAKSANAAN DASAR
3.1 Akta Pendidikan (Pindaan) 2002
Subseksyen 29A (2) Akta Pendidikan (Pindaan) 2002 memperuntukkan Menteri boleh, "Jika difikirkan wajar dan demi kepentingan murid atau awam untuk berbuat demikian", melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, mengecualikan mana-mana murid atau mana-mana golongan murid yang dikehendaki supaya mengikuti pendidikan wajib, sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya dan patut dikenakan, dan boleh pada bila-bila masa menurut budi bicaranya membatalkan pengecualian itu atau membatalkan atau mengubah atau menambah syarat-syarat itu.
3.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2002 : Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003 bertarikh 27 November 2002.
3.3 Garis Panduan Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah Tahun 2003.
4. KAEDAH PELAKSANAAN
4.1 Permohonan Home Schooling boleh dibuat di mana-mana Jabatan Pelajaran Negeri di seluruh negara menggunakan borang yang telah disediakan. Permohonan ini akan di hantar ke Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran oleh Jabatan Pelajaran Negeri yang berkaitan untuk diproses dan diberikan kelulusan khas. Setakat ini hanya mereka yang mempunyai masalah kesihatan kronik dan memerlukan jagaan rapi oleh pihak penjaga adalah diutamakan untuk tujuan kelulusan. Semua syarat-syarat untuk tujuan permohonan ini ada dinyatakan di dalam borang yang boleh didapati secara percuma di semua Jabatan Pelajaran Negeri di seluruh Negara.
4.2 Kes permohonan pengecualian daripada mengikuti pendidikan wajib dan menjalankan persekolahan di rumah (Home Schooling) dirujuk kepada KPPM untuk mendapat ulasan dan kemudiannya diangkat kepada YB Menteri Pendidikan untuk mendapatkan keputusan.
4.3 Secara amnya syarat tersebut adalah seperti berikut:
4.3.1 Pemohon hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia
4.3.2 Pemohon mestilah memiliki kelulusan ikthisas perguruan
4.3.3 Salah seorang ibu bapa mestilah berkesanggupan untuk menjadi pengajar kepada kanak-kanak tersebut secara sepenuh masa di rumah
4.3.4 Adalah diwajibkan untuk menggunakan kurikulum kebangsaan
4.3.5 Berkemampuan untuk menyediakan prasrana pendidikan yang kondusif dan sempurna untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran
4.3.6 Lawatan ke rumah pemohon akan dibuat untuk tujuan lawatan tapak kesesuaian prasarana pendidikan oleh pegawai Kementerian Pelajaran Malaysia , Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah
4.3.7 Pemohon membenarkan Pegawai daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah untuk melawat rumah pada bila-bila masa hari persekolahan untuk tujuan pemantauan proses Pengajaran & Pembelajaran tanpa prasangka.
4.3.8 Kanak-kanak yang menjalankan Home Schooling tidak dibenarkan sama sekali untuk menghadiri mana-mana persekolahan secara tiusyen harian sama ada swasta atau kerajaan
4.3.9 Sekiranya didapati pemohon melanggar syarat-syarat yang terkandung dalam kelulusan yang diberikan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia maka pihak Kementerian Pelajaran Malaysia berhak untuk membatalkan kelulusan tersebut dengan serta merta dan kanak-kanak tersebut hendaklah didaftarkan semula ke sekolah biasa dengan segera.
5. TARIKH KUATKUASA
5.1 Kertas "Kriteria Pengecualian Daripada Mengikuti Pendidikan Wajib Di Peringkat Rendah" telah diluluskan oleh YB Menteri Pendidikan pada 28 Jun 2003 dan tugas memproses permohonan pengecualian telah dilaksanakan mulai daripada tarikh tersebut.
BANTUAN:-
 1. Buku Teks
 2. KWAPM
 3. Rancangan Makanan Tambahan
 4. Skim Baucer Tuisyen
 5. Lain-lain Bantuan

- Biasiswa Kecil
- Pakaian Seragam Sekolah

PENGURUSAN ASRAMA HARIAN


 

1. Latar Belakang
KPM telah menyediakan tempat penginapan yang kondusif dan Selamat kepada murid-murid yang kurang berkemampuan serta tinggal jauh daripada sekolah.
2. Tujuan
Kemudahan asrama yang disediakan adalah bertujuan melahirkan insan (murid) yang cemerlang dalam aspek intelek iaitu kurikulum dan kokurikulum serta seimbang dari segi jasmani dan rohani seperti yang diaspirasikan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
3. Kaedah Pelaksanaan
Pengurusan asrama harian melaksanakan aktiviti murid berpandukan Buku Panduan Pengurusan Asrama Harian yang berpandukan kepada Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas yang dikeluarkan oleh KPM

PROGRAM KESIHATAN DI SEKOLAH :

Pengenalan :-
KPM menubuhkan JK Induk 3K (Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan) yang di pengerusikan oleh Timbalan Menteri Pelajaran bagi menangani isu-isu nasional berkaitan 3 aspek di atas. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan Program 3K ini.

Taarifan


 

 1. Kebersihan : Peersonaliti diri warga sekolah yang cemerlang dan persekitaran sekolah yang bersih, indah dan kondusif dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan.
 2. Kesihatan: Sihat, cergas dan cerdas dari segi jasmani, emosi , rohani dan intelek supaya murid dapat mengawal dan mengurus diri dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik dan pembangunan sahsiah diri.
 3. Keselamatan: Siasana yang Selamat didalam atau diluar sekolah boleh meningkatkan keyakinan dan kekuatan dalaman diri (jati diri murid) daripada sebarang pengaruh dan ancaman luar.

Skop dan Bidang Tugas :-


 

1. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Kebersihan iaitu;
 1. Menentukan program pembangunan kebersihan murid dilaksanakan di sekolah
 2. Menyelaras aktiviti-aktiviti program kebersihan sekolah dengan agensi-agensi berkaitan
 3. Menentukan keperluan-keperluan kebersihan untuk kesejahteraan murid-murid di sekolah
 4. Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Kebersihan
 5. Mengenal pasti keperluan latihan kepada warga sekolah
 6. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan dengan perjanjian/kontrak seperti syarikat pembersihan, pengusaha kantin sekolah, pengusaha dewan makan asrama, pembekal makanan RMT dan SBT serta pembekal susu sekolah.
2. Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan pengurusan kebersihan murid.
3. Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan dan penilaian kebersihan murid dan sekolah;
3.1 Mewujud serta melaksanakn manual penjagaan kebersihan murid dan program kebersihan sekolah.
3.2 Mengkaji dan menilai keberkesanan program secara berterusan
4. Menyediakan pelan kontigensi kebersihan untuk menangani kes-kes seperti banjir, jerebu, keracunan makanan dan lain-lain.
5. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan
6. Menyediakan laporan secara berkala.

 

Cadangan Pelaksanaan Aktiviti.


 

1. Melaksanakan program kebersihan;
 • Program Penjagaan Gigi dan Mulut
 • Program Bebas Kutu
 • Program Cuci Tangan
 • Program Penjagaan Kuku
 • Program Kemas Diri
 • Program Membasmi Kudis Buta
2. Selain daripada program di atas pertandingan juga diadakan seperti;
 • Pertandingan Kebersihan
 • Pertandingan Landskap
 • Pertandingan Kantin
 • Pertandingan Angkat Kelas
 • Pertandingan Melukis dan Mewarna
 • Pertandingan Kuiz, Pidato dan Bahas
 • Pameran
3. Program-program lain seperti Program Bebas Denggi, menyediakan sudut keceriaan dan sekolah kawasan Larangan Merokok.

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BENTONG   
28700 BENTONG                                                                

TEL : 09-2221498
FAKS : 09-2224000
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : TUAN HAJI MISNAN BIN MOHD DAMIN

       

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH CAMERON HIGHLANDS
39000 TANAH RATA

TEL : 05-4911655
FAKS : 05-4912382
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : TUAN HAJI HALIM BIN SALLEH

       

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUANTAN
JALAN GAMBUT, 25000 KUANTAN

TEL : 09-5136726
FAKS : 09-5137313
PEGAWAI  PENDIDIKAN DAERAH : TUAN HAJI MIFTAH BIN HAJI SURIF

       

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH MARAN
26500 MARAN

TEL : 09-4771261
FAKS : 09-4771260
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : -  TUAN AHMAD NAHRAN BIN HJ ISHAK

        

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH RAUB
27600 RAUB

TEL : 09-3551076
FAKS : 09-3552994
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : ENCIK NOR AHMAD BIN ABDUL RAHIM

       

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TEMERLOH
28000 TEMERLOH

TEL : 09-2961210
FAKS : 09-2961989
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : TUAN HAJI WAN ABDUL HAMID BIN HJ WAN MOHAMMAD

       

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BERA                  
28300 TRIANG

TEL : 09-2552229
FAKS : 09-2556228        
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH :  ENCIK BAHARUM BIN HAJI SAMAT 

       

PEJABAT  PENDIDIKAN DAERAH JERANTUT
27000 JERANTUT

TEL : 09-2662470
FAKS : 09-2661400
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : DR. AZMAN BIN UZIR

       

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH LIPIS
27200 KUALA LIPIS

TEL : 09-3121455
FAKS : 09-3121595
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH :ENCIK AMIN NOLLAH BIN LATEH

       

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PEKAN
26600 PEKAN

TEL : 09-4264442
FAKS : 09-4264443
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : TUAN HAJI MOHD RAZALI BIN MUSTAFAR

   
 
 

 

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH ROMPIN
26800 KUALA ROMPIN

TEL : 09-4146105
FAKS : 09-4146102
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH : ENCIK MOHAMMAD ROSLI BIN ABDUL RAHMAN

 

 

Bahagian Teknologi Pendidikan (BTPN)

Alamat No.Telefon No.Fax

BTPN Pahang
KM 10, Jalan Kemaman, Beserah, 26100 Kuantan, Pahang

Klik Portal Rasmi

 

09-5447700 09-5447466 09-5446133

 

09-5447053