Cetak 

Surat Siaran Kementerian Pendidikan Pendidikan Malaysia Bilangan 12 Tahun 2018 :

Garis Panduan Pelaksanaan Mata Kredit Pembangunan Profesionalisme Berterusan (MyPPB) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP), KPM