FUNGSI UNIT MATEMATIK

  • Mengurus dan membimbing pelaksanaan PdP berdasarkan kurikulum yang ditetapkan.

  • Mengurus, membimbing dan memastikan pengurusan bilik darjah yang bersesuaian dengan PdP Abad Ke-21

  • Mengurus, membimbing dan memastikan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Dilaksanakan dan profil murid disediakan serta digunakan dengan berkesan.

  • Merancang dan melaksanakan program khas Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi menyokong kurikulum.