OBJEKTIF DAN FUNGSI SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

Objektif

 • Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

 • Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera

 • Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata pelajaran

 • Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan dalam kalangan warga pendidikan

 • Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan dalam kalangan warga pendidikan

 • Mengembangkan potensi individu melalui pembangunan program kokurikulum dan sukan

 • Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketrampilan untuk mengurus sekolah ke arah  kecemerlangan

 • Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan supaya menjadi pendidik yang lebih berkesan

 • Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran

 • Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden, cekap dan berkesan

 • Membina perhubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi

  menjamin  pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat

 

Fungsi

 • Mengurus dan membimbing pelaksanaan PdP berdasarkan kurikulum yang ditetapkan.

 • Mengurus, membimbing dan memastikan pengurusan bilik darjah yang bersesuaian dengan PdP Abad Ke-21

 • Mengurus, membimbing dan memastikan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Dilaksanakan dan profil murid disediakan serta digunakan

  dengan berkesan.

 • Merancang dan melaksanakan program khas Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi menyokong kurikulum.