Objektif dan Fungsi Sektor Pengurusan Akademik

OBJEKTIF

 • Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia
 • Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera
 • Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata pelajaran
 • Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan dalam kalangan warga pendidikan
 • Mengembangkan potensi individu melalui pembangunan program kokurikulum dan sukan
 • Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketrampilan untuk mengurus sekolah ke arah¬† kecemerlangan
 • Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan supaya menjadi pendidik yang lebih berkesan
 • Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran
 • Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden, cekap dan berkesan
 • Membina perhubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin¬† pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat

FUNGSI

 • Menyelia dan membuat pengesahan bagi aktiviti P & P di sekolah.
 • Membimbing dan memberi pandua kepada guru berkaitan urusan P&P dalam pelaksanaan Pendidikan Abad 21.
 • Urus setia kepada jawatankuasa-jawatankuasa yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan DTP di peringkat negeri.
 • Menggerakkan program bersepadu Guru Cemerlang dan SISC+ bagi meningkatkan kecemerlangan akademik negeri.
 • Merancang dan melaksana projek-projek/program-program khas yang berkaitan dengan peningkatan prestasi dalam pencapaian akademik di sekolah-sekolah.
 • Merancang dan menyelaras strategi pelaksanaan semua mata pelajaran KSSR dan KSSM.
 • Menyelaras dan memastikan pelaksanaan program-program dasar KPM.