Cetak 

OBJEKTIF DAN FUNGSI SEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

MISI

       melalui pendidikan berterusan berteraskan prinsip perkhidmatan awam dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

 

VISI

 

OBJEKTIF

       pemulihan kepada guru-guru dan kakitangan sokongan di bawah Jabatan Pelajaran Pahang dan sekolah-sekolah di Negeri Pahang.

       termasuk yang telah dimasukkan ke dalam Jawatan Kumpulan (POOL).