OBJEKTIF DAN FUNGSI SEKTOR PENGURUSAN MAKLUMAT DAN ICT

 

OBJEKTIF

 • Meningkatkan perolehan perkakasan dan perisian ICT

 • Meningkatkan kemahiran penggunaan sistem aplikasi kememterian dan jabatan

 • Meningkatkan kemantapan, ketepatan dan kesahihan data

 • Kebolehsediaan penggunaan perlatan ICT

 • Memudahkan dan mempercepatkan penyampaian dan penyebaran maklumat

 • Menjimatkan kos dan masa pengurusan perkhidmatan

 

FUNGSI

 • Pengurusan maklumat asas pendidikan ( EMIS, SMS, PORTAL )

 • Menganalisis data dan menjana maklumat asas pendidikan

 • Menyediakan aplikasi sokongan berasaskan maklumat asas pendidikan ( EMIS, SMS, PORTAL )

 • Pengurusan latihan sumber manusia berasaskan ICT di jabatan, PPD dan sekolah

 • Permohonan, penyelenggaran dan pelupusan semua peralatan ICT di jabatan, PPD dan sekolah

 • Menyelenggara sistem rangkaian komputer bagi kemudahan internet, e-mail dan aplikasi ‘online’di jabatan, PPD dan sekolah

 • Pengurusan laman web rasmi jabatan dan sistem aplikasi  berasaskan ’web-based’, ‘stand-alone’dan ’client-server‘

 • Menyediakan khidmat sokongan teknikal ICT kepada jabatan, PPD dan sekolah