Objektif dan Fungsi Sektor Pengurusan Maklumat & ICT

OBJEKTIF

 • Meningkatkan perolehan perkakasan dan perisian ICT
 • Meningkatkan kemahiran penggunaan sistem aplikasi kememterian dan jabatan
 • Meningkatkan kemantapan, ketepatan dan kesahihan data
 • Kebolehsediaan penggunaan perlatan ICT
 • Memudahkan dan mempercepatkan penyampaian dan penyebaran maklumat
 • Menjimatkan kos dan masa pengurusan perkhidmatan

 
FUNGSI

 • Pengurusan maklumat asas pendidikan ( EMIS, SMS, PORTAL )
 • Menganalisis data dan menjana maklumat asas pendidikan
 • Menyediakan aplikasi sokongan berasaskan maklumat asas pendidikan ( EMIS, SMS, PORTAL )
 • Pengurusan latihan sumber manusia berasaskan ICT di jabatan, PPD dan sekolah
 • Permohonan, penyelenggaran dan pelupusan semua peralatan ICT di jabatan, PPD dan sekolah
 • Menyelenggara sistem rangkaian komputer bagi kemudahan internet, e-mail dan aplikasi ‘online’di jabatan, PPD dan sekolah
 • Pengurusan laman web rasmi jabatan dan sistem aplikasi  berasaskan ’web-based’‘stand-alone’dan ’client-server‘
 • Menyediakan khidmat sokongan teknikal ICT kepada jabatan, PPD dan sekolah