Fungsi Unit Teknikal

  • Mengurus, menyelaras dan memantau program ICT Kementerian di peringkat JPN/PPD/sekolah

  • Merancang,menyediakan dan mengurus peruntukan ABM bagi aktiviti ICT di peringkat JPN

  • Mengurus, menyelaras dan memantau penyelenggaraan perkakasan dan perisian ICT

  • Mengurus pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi peringkat JPN

  • Menyelaras dan memantau sistem rangkaian kementerian di peringkat negeri

  • Mengurus, menguatkuasa dan memantau keselamatan ICT selaras dengan dasar keselamatan ICT KPM

  • Mengurus, menyelaras dan memantau sistem-sistem aplikasi kerajaan elektronik di peringkat JPN

  • Menyelia dan memantau pengurusan Aset Alih Kerajaan (Aset  ICT) di peringkat jabatan, PPD dan sekolah

  • Menyelia dan menyelaras latihan berkaitan teknikal di peringkat jabatan, PPD dan sekolah

  • Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) peringkat Negeri