Fungsi Unit Pengurusan Maklumat

  • Mengurus, memantau, mengumpul, menyimpan, memproses, menganalisa dan memelihara keselamatan data dan maklumat Modul Pengurusan Sekolah dalam Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) di peringkat JPN, PPD dan sekolah

  • Menyediakan maklumat pendidikan yang dperlukan di peringkat sekolah

  • Membantu kerja-kerja dalam penyelarasan aliran maklumat Modul Pengurusan Sekolah dari KPM ke JPN dan sekolah atau sebaliknya

  • Memastikan maklumat Modul Pengurusan Sekolah di Peringkat JPN sentiasa kemaskini dan sahih

  • Memberi latihan dan tunjuk ajar penggunaan Modul Pengurusan Sekolah kepada pegawai JPN,PPD dan sekolah

  • Menghasilkan dan menyebarkan laporan statistik dan maklumat pendidikan di peingkat negeri

  • Urus setia peringkat JPN Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Negeri (JPMN)