Cetak 

OBJEKTIF DAN FUNGSI SEKTOR JAMINAN KUALITI

MISI

VISI

 

OBJEKTIF

  1. Meningkatkan kompetensi dan pengalaman semua pegawai di Sektor Jaminan Kualiti dalam bidang pengurusan pendidikan sebagai pakar rujuk kepada pengurus-pengurus sekolah (Pengetua dan Guru Besar)
  2. Memberi bimbingan secara berterusan kepada pengurus sekolah untuk meningkatkan kualiti pengurusan dan pentadbiran sekolah.
  3. Memastikan pengurus sekolah menerima latihan (coaching) secara hands-on secukupnya dalam pelbagai bidang untuk meningkatkan pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan pentadbiran.
  4. Membangunkan sekumpulan pengurus sekolah yang pakar untuk membantu dan memberi bimbingan kepada pengurus-pengurus sekolah yang lain (coaching partnership).
  5. Membudayakan kajian tindakan dalam pengurusan pendidikan untuk melahirkan pelbagai kaedah kepimpinan dan pengurusan pendidikan yang berkualiti.
  6. Mengindoktrinkan pemikiran pengurus sekolah bagi menzahirkan jati diri sebagai pemimpin instruksional.

 

FUNGSI 

1. Pentaksiran dan Penilaian

2. Pembimbing Hala Tuju dan Penyeliaan Mental Pendidikan

3. Mengekal Jaminan Kualiti (Quality Assurance)

4.  Mengamalkan Penyelidikan

5. Merancang, menyelaras, membina dan melaksanakan sistem kepiawaian pengurusan kualiti yang seragam untuk melonjakkan imej pengurusan yang bertaraf dunia.

6. Menyelaras, pengumpulan, penyelenggaraan, penerbitan, penyimpanan dan pengedaran laporan dan pelbagai dokumen kualiti di dalam organisasi.

7. Menyelaras semua Anugerah Kualiti dan Inovasi di peringkat organisasi (KPM/JPN/PPD/PPG)

8. Merancang, menyelaras dan melaksanakan Audit Dalam bagi selurush proes kerja dalam organisasi.

9. Menyelaras maklumbalas minit mesyuarat pengurusan di peringkat Kementerian yang ditentukan oleh pihak pengurusan atasan.