FUNGSI UNIT PENDIDIKAN KHAS

 

Objektif

1.     Memastikan perancangan, pengurusan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum dan kokurikulum  pendidikan khas menepati keperluan Murid

        Berkeperluan Pendidikan Khas (MBK )Program Pendidikan khas Integrasi (PPKI) dan Program Pendidikan Inklusif (PPI) di prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. 

2.     Memastikan pengurusan sumber sokongan kepada pelaksanaan Program Pendidikan Khas memenuhi  keperluan MBK.

3.     Memastikan  program pemulihan khas meliputi  kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M)  dilaksanakan di sekolah rendah.

 

Fungsi

1.    Menyebar luas dan memantau pelaksanaan dasar pendidikan khas

2.    Menguruskan penempatan dan pertukaran MBK Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)

3.    Menguruskan pemberian Elaun Murid Khas (EMK), data murid dan SPBT PPKI

4.    Menyelaras penempatan dan pertukaran guru PPKI

5.    Melaksanakan program peningkatan dan keberkesanan Pdp

6.    Menyelaras pengurusan calon-calon MBK yang menduduki peperiksaan awam

7.    Menyediakan ABM perjawatan dan kewangan

8.    Menguruskan  pelaksanaan program kokurikulum dan koakademik MBK

9.    Melaksanakan penataran KSSR dan KSSM Pendidikan Khas

10.  Melaksanakan pengurusan Program Pendidikan Inklusif (PPI)

11.  Melaksanakan pemantauan dan khidmat bantu ke sekolah-sekolah program PPKI

12.  Pengurusan Pengendalian Aduan 

13.  Pengurusan Program Khas ( SDH dan Sekolah Integriti)

14.  Menyelaras program peningkatan penguasaan kemahiran 3M murid pemulihan

15.  Merancang dan melaksanakan kursus, bengkel  dan taklimat untuk Guru Pemulihan Khas

16.  Pemantauan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas secara berkala