FUNGSI UNIT PENDIDIKAN SWASTA

  • Pemantauan, pengawalseliaan dan penguatkuasaan ke atas Institusi Pendidikan Swasta

  • Pemantauan Penaziran dengan Instrumen SKIPS (Tadika, IPS, Sekolah, PAT, SKPK dan Penataran Bintang Sekolah Antarabangsa)

  • Pengendalian Aduan berkaitan IPS, Menjalankan pemeriksaan dan Penyiasatan Aduan

  • Pendaftaran Institusi Pendidikan Swasta

  • Pendaftaran pengelola /pekerja/ guru Institusi Pendidikan Swasta

  • Pendaftaran murid bukan warganegara ke Institusi Pendidikan Swasta

  • Pengurusan data Institusi Pendidikan Swasta

  • Pengurusan Bantuan Yuran Murid Prasekolah Swasta

  • Pengurusan Pewartaan Penolong Pendaftar