Cetak 

OBJEKTIF DAN FUNGSI SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM

MISI

Memberi perkhidmatan pendidikan kepada pelanggan melalui sistem penyampaian berkualiti bagi melahirkan insan yang cemerlang.

 

VISI

Menjadi peneraju kecemerlangan pendidikan dalam kalangan Jabatan Pelajaran Negeri.

 

OBJEKTIF

       kehendak pekeliling, sukatan pelajaran serta akta pelajaran.