OBJEKTIF DAN FUNGSI SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM

MISI

Memberi perkhidmatan pendidikan kepada pelanggan melalui sistem penyampaian berkualiti bagi melahirkan insan yang cemerlang.

 

VISI

Menjadi peneraju kecemerlangan pendidikan dalam kalangan Jabatan Pelajaran Negeri.

 

OBJEKTIF

  • Meningkatkan kecekapan dan ketelusan pengurusan penempatan dan pertukaran Guru Pendidikan Islam (GPI) serta penempatan murid ke SMKA dan SABK

  • Memastikan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di sekolah menengah dan sekolah rendah dilaksanakan menepati

       kehendak pekeliling, sukatan pelajaran serta akta pelajaran.

  • Meningkatkan tahap dan kualiti profesionalisme guru-guru Pendidikan Islam supaya berdaya saing dan mampu menghadapi cabaran semasa

  • Meningkatkan sahsiah, keterampilan dan kewibaan guru-guru Pendidikan Islam melalui program-program dan kursus-kursus yang dianjurkan dari masa ke semasa

  • Melahirkan murid-murid yang mempunyai jiwa mantap, sahsiah yang luhur dan serta cemerlang dalam pelajaran