FUNGSI  UNIT PENGURUSAN DAKWAH DAN SYIAR ISLAM

 

1.Merancang, menyelaras, mengawal dan mengurus pengurusan pentadbiran Unit Pengurusan Dakwah dan Syiar Islam.

2.Merancang, menyelaras, mengawal dan mengurus pelaksanaan Nadwah Kepemimpinan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan

3.Menyelaras dan mengurus pemantauan pelaksanaan aktiviti pengembangan syiar Islam di sekolah

4.Menyelaras, mengawal dan mengurus pelaksanaan program pemantapan akidah guru dan pegawai JPN

5.Merancang, menyelaras dan menyelia program / aktiviti Pembangunan Nilai dan Akhlak.]