Cetak 

FUNGSI UNIT PENGURUSAN INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA

 

1.Merancang, mengurus dan menyelaras pentadbiran sekolah Institusi Pendidikan Agama.

2.Merancang, mengurus dan menyelaras program pembangunan dan penyelenggaraan bangunan sekolah Institusi Pendidikan Agama.

3.Merancang, mengurus dan menyelaras pencapaian akademik bagi sekolah Institusi Pendidikan Agama.

4.Merancang, mengurus dan menyelaras hal hal berkaitan Hal Ehwal Pelajar sekolah Institusi  Pendidikan Agama.

5.Merancang, mengurus dan menyelaras hal berkaitan  SAR KAFA.