FUNGSI UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM

 

1.  Merancang, mengurus dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bagi mata pelajaran Pendidikan Islam.

2.  Merancang dan mengurus keperluan unjuran guru di SMKA, SABK, guru KPM di SMAN dan GPI di sekolah menengah harian.

3.  Mengurus program perolehan dan penyebaran bahan / maklumat program j-QAF terkini 

4.  Merancang, mengurus & melaksanakan pemantauan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bagi mata pelajaran Bahasa Arab.

5.  Merancang, mengurus dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan Kurikulum Pengajian Islam Elektif dan KKQ di sekolah.

6.  Merancang, mengurus dan melaksanakan pemantauan pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah.

7.  Membantu dan mengurus pengurusan Guru Pendidikan Islam di sekolah harian dan SABK Pahang.

8.  Mengurus pengkalan data dan maklumat guru GPI Menengah dan Rendah, dan guru SMKA, SABK dan KAA.