Cetak 

OBJEKTIF DAN FUNGSI SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

MISI

       diakui oleh badan-badan serta Lembaga Peperiksaan Antarabangsa.

 

VISI

       serta mematuhi segala peraturan dan memenuhi keperluan pelanggan.

 

OBJEKTIF

Untuk memastikan Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan yang berkesan, cekap dan memenuhi keperluan pelanggan dalam aspek :

       sebagaimana kehendak Sistem Pendidikan Negara.

       Lembaga Peperiksaan dan Majlis Peperiksaan sentiasa terjamin dari segi pentadbiran peperiksaan dan diakui oleh badan-badan dan Lembaga Peperiksaan Antarabangsa.