FUNGSI UNIT HRMIS

  • Menyelaras dan memantau pelaksanaan HRMIS di peringkat agensi khususnya aktiviti-aktiviti prapelaksanaan semasa dan selepas pelaksanaan sesuatu modul / submodul HRMIS.

  • Memastikan semua data asas HRMIS disahkan dan sentiasa kemaskini.

  • Sebagai panduan kepada pengguna agensi dalam pelaksanaan HRMIS

  • Menyelesaikan masalah pengguna di agensi berkaitan pengoperasian aplikasi HRMIS.

  • Menguruskan latihan / taklimat / bengkel pengemaskinian maklumat aplikasi HRMIS kepada pengguna dan membangunkan kepakaran untuk menggunakan aplikasi HRMIS di agensi.

  • Urustia Jawatankuasa Pelaksanaan HRMIS dan pasukan teras di agensi

  • Menyelaras penyediaan insfrastruktur yang diperlukan seperti kemudahan tapak bilik dan rangkaian bagi pelaksanaan HRMIS.

  • Pusat rujukan data peringkat agensi

  • Menyediakan laporan status pelaksanaan HRMIS di peringkat agensi dari masa ke semasa