FUNGSI UNIT AKAUN

OBJEKTIF:


Memastikan sistem perakaunan yang dilaksanakan memenuhi kehendak PKPA Bil.3 Tahun 1992 yang dapat membantu proses perancangan perlaksanaan kawalan dan penilaian serta mematuhi segala peraturan juga arahan yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Arahan Perbendaharaan, Akta Acara Kewangan serta Pekeliling-Pekeliling dan surat-surat Pekeliling.

FUNGSI:


1.    Pengurusan Pengagihan Peruntukan
2.    Pengurusan Vot
3.    Pengurusan Pembayaran (Bil, Emolumen, Tuntutan, Elaun-elaun)
4.    Pengurusan Laporan Perbelanjaan dan Penyesuaian
5.    Pengurusan Kutipan/ Terimaan Hasil/ Amanah
6.    Pengurusan Sistem Perakaunan Makro
7.    Pengurusan Akaun Amanah
8.    Pengurusan Penyeliaan Akaun-Akaun Sekolah
9.    Pengurusan Hapuskira ABT