OBJEKTIF

 • Untuk memastikan wujudnya pengurusan kewangan yang berkesan, cekap dan berkebolehan bagi tujuan merancang dan melaksanakan dasar-dasar dan peraturan kewangan yang telah ditetapkan oleh JPN / KPM melalui peraturan sedia ada seperti Arahan Perbendaharaan, Perintah Am sera surat-surat Pekeliling Perbendaharaan yang dipatuhi.

FUNGSIĀ 

 • Pengurusan Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus (ABM)

 • Memproses nota minta / pesanan kerajaan untuk bekalan / perkhidmatan.

 • Pengurusan Waran Perjalanan Udara

 • Pengurusan Pendahuluan Diri

 • Pengurusan Pinjaman Komputer

 • Pengurusan Pakej

 • Pengurusan Bantuan Persekolahn dan Bantuan Makanan Asrama

 • Pengurusan Kutipan Lebihan Bayaran Gaji dan Elaun (LBGE)

 • Pengurusan Panjar Wang Runcit (PWR)

 • Keurusetiaan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)

 • Penyelarasan Audit Jabatan / Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)