FUNGSI UNIT PERJAWATAN DAN PERKHIDMATAN

 

PERJAWATAN

1. Pengurusan penyediaan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan Kakitangan Bukan Guru

2. Pengurusan penempatan baharu kakitangan bukan guru

3. Pengurusan pertukaran kakitangan bukan guru

4. Pengurusan pembayaran ganjaran kontrak

5. Pengurusan persaraan wajib

6. Pengurusan persaraan pilihan sendiri Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

7. Pengurusan persaraan pilihan sendiri kakitangan bukan guru

8. Pengurusan persaraan terbitan

9. Pengurusan persaraan atas sebab kesihatan

 

PERKHIDMATAN

1. Menyemak Penyata Perubahan Pendapatan (Kew.8);

2. Menyemak segala urusan berkaitan Perkhidmatan, Pengesahan Pelantikan, Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan, Perakuan Pemberian Taraf Berpencen

    dan Perlanjutan  Tempoh Percubaan melalui Sistem eProper;

3. Menyemak permohonan Ke Luar Negara Guru Besar/Pengetua dan Staff Jabatan Pendidikan Pahang sebelum diangkat untuk kelulusan;

4. Menyemak permohonan Kemudahan Perubatan;

5. Memproses Permohonan Pegawai Dalam Jawatan Kumpulan;

6. Mengurus dan memproses tuntutan elaun dalam perkhidmatan;

7. Menyemak urusan berkaitan Cuti-Cuti Dalam Perkhidmatan.