FUNGSI UNIT PENTADBIRAN AM

  • Menyediakan sistem kemudahan dan fasiliti yang berkualiti bagi membolehkan Agensi menjalankan fungsi yang ditetapkan dengan cekap dan berkesan.