FUNGSI UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET

  • Merancang dan melaksanakan perolehan perkhidmatan 3K (Kawalan, Keselamatan, Kebersihan bangunan dan kawasan, Bekalan makanan bermasak)

  • Merancang dan melaksanakan perolehan secara sebut harga bagi jabatan.

  • Memantau penguatkuasaan kontrak perkhidmatan 3K dan urusan kontrak (prestasi syarikat, bon pelaksanaan dan aduan)

  • Mengagihkan waran peruntukan OS28000 dan OS29000 serta memantau dan melaporkan prestasi bayaran item kontraktual.

  • Urusetia Mesyuarat JKPAK JPN Pahang

  • Urusetia bagi pengurusan aset alih jabatan berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan 1PP (penerimaan, pendaftaran, penggunaan, pemeriksaan, pelupusan, penempatan, penerimaan hadiah)

  • Menyelaras perolehan dan pengurusan keperluan perabot sekolah.

  • Merancang dan menyelaras urusan Stor Utama Jabatan