Cetak 

OBJEKTIF DAN FUNGSI UNIT NAIK PANGKAT

 

OBJEKTIF 

 

FUNGSI

1)      Urusan Pemangkuan  dan Kenaikan Pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Pegawai Gunasama dan Anggota Kumpulan Sokongan

2)      Urusan Pengesahan Kenaikan Pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan,  Pegawai Gunasama dan Anggota Kumpulan Sokongan

3)      Urusan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Pegawai Gunasama dan Anggota Kumpulan Sokongan

4)      Urusan Pemangkuan kenaikan pangkat, pengesahan dan Tagging Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mengajar Tingkatan 6

5)      Urusan Pemangkuan dan Pengesahan Pegawai Cemerlang

6)      Urusan Pemangkuan dan Pengesahan Pegawai SIP+ dan SISC+

7)      Urusan Pentaksiran dan Temuduga Bagi Mengisi Jawatan Pengetua dan Guru Besar  mengikut Syarat-Syarat Baru Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 

8)      Pentaksiran Calon Pengetua dan Guru Besar Untuk mengikuti Kursus  NPQEL

9)      Urusan Penempatan/Pertukaran Guru Berjawatan dan Pegawai Interim

10)    Urusan Pelepasan Jawatan Guru Berjawatan.

11)    Urusetia Penyediaan Sasaran Kerja Tahunan, Laporan Penilaian Prestasi Tahunan, Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan JPN Pahang, Panel Pembangunan 

         Sumber Manusia PPD, Pengetua dan PPP DG54 ke atas, Guru Besar, JPN dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.

12)    Urus Setia Bersama Unit Perkhidmatan bagi urusan Pegawai yang diletakkan di bawah ‘Exit Policy’ 

13)    Urusan Pencalonan Pingat, Bintang dan Darjah Kebesaran Persekutuan dan Negeri

14)    Menjawab aduan, teguran dan memproses rayuan berkenaan dengan markah LNPT, PBPPP, Kursus NPQEL dan pelantikan Guru Berjawatan