FUNGSI UNIT PENILAIAN KOMPETENSI

  • Merancang pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) di peringkat negeri, daerah dan sekolah.

  • Urusetia jawatankuasa PBPPP peringkat negeri.

  • Meneliti dan mengemaskini maklumat dalam sistem ePrestasi sepanjang tahun.

  • Memberikan khidmat nasihat semasa bengkel / taklimat PBPPP bagi pentadbir sekolah dari masa ke semasa.

  • Merancang sesi taklimat / ToT kepada Jurulatih PBPPP Daerah

  • Menganalisis dan menjalankan siasatan bagi aduan berkenaan PBPPP.

  • Merancang dan melaksanakan Peperiksaan Perkhidmatan Awam (Bahagian B dan C) bagi anggota kumpulan pelaksana.

  • Menjalankan bengkel menjawab soalan bagi calon peperiksaan

  • Menetapkan bilangan pelantikan bagi Pengawas Peperiksaan.