FUNGSI PUSAT KOKURIKULUM

Merancang, melaksanakan dan menyelaras :

  • Aktiviti Pendidikan Luar di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan

  • Kursus / bengkel / seminar untuk Jurulatih Pusat Kokurikulum

  • Pengurusan dan penyelarasan Pusat Kokurikulum Negeri dan Daerah