FUNGSI UNIT PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

Merancang, melaksanakan dan menyelaras :

  • Aktiviti pendidikan dan pencegahan dadah

  • Kursus / bengkel / seminar yang berkaitan pendidikan pencehagahn dadah kepada guru-guru

  • Pertandingan Karnival Pendidikan Pencegahan Dadah

  • Kerjasama dengan agensi lain dalam aktiviti pencegahan dadah

  • Memantau dan menilai perlaksanaan pendidikan pencegahan dadah