FUNGSI UNIT HAL EHWAL MURID 

Merancang, melaksanakan dan menyelaras :

  • Program berkaitan disiplan dan keselamatan murid

  • Program bimbingan, Kaunseling dan kerjaya murid

  • Pengurusan Biasiswa Murid

  • Pengurusan Bantuan Kebajikan Murid

  • Pengurusan Kesihatan

  • Pengurusan Asrama

  • Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks