Cetak 

OBJEKTIF SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

Mempastikan pengurusan pentadbiran Pra-Sekolah, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah beroperasi selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara,

Akta Pelajaran 1996, Perintah Am dan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

FUNGSI SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

•    Menguruskan Pertukaran dan Penempatan Guru Terlatih.
•    Menguruskan Pelantikan Guru Siswazah Terlatih (GST), Guru Sandaran Siswazah Tidak Terlatih (GSTT) dan Guru Ganti.
•    Menguruskan pertukaran dan Penempatan Murid Antara Negeri, antara daerah, Rayuan Bersekolah Semula, SMT/V, MRSM ke SM Harian, SMKA/SABK 

     dan SBP ke SM Harian dan Sekolah Swasta ke SM Harian serta Murid Cicir.

•    Pemantauan Pengurusan Sekolah.
•    Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Perjawatan dan Kewangan.
•    Menguruskan pelantikan dan kenaikan pangkat guru.
•    Menguruskan Kursus Peningkatan Profesionalisme Matapelajaran.
•    Menguruskan Pembukaan Institusi baru bagi Sekolah.
•    Menguruskan Sekolah SBT/ SKK/ Elit/ Premier.
•    Menguruskan Guru dan murid Tingkatan Enam SM Harian.
•    Menguruskan Pengurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional Di SM Harian, KV,ILKA, ILKS dan Giat Mara.
•    Menguruskan data Modul Pengurusan Guru (e-OPERASI).
•    Menyelaras Maklumbalas Mesyuarat Pengurusan KPPM.
•    Menguruskan kes-kes aduan dan laporan-laporan yang diterima.
•    Menguruskan Hal Ehwal SBT,Sekolah Orang Asli dan Kluster Kecemerlangan.
•    Menguruskan Hal Ehwal Sekolah Jenis Kebangsaan Cina/Tamil.
•    Menguruskan Pendidikan Wajib Sekolah Rendah.
•    Menyelaras soalan dan jawapan Dewan Undangan Negeri / Parlimen.
•    Mengurus dan menyelaras protokol lawatan  pegawai kanan KPM.
•    Penghubung JPN pahang dengan KPM, Istana dan institusi berkaitan.
•    Menyediakan tatacara aturan pengucapan awam (salutasi).
•    Membantu pengurusan majlis peringkat sekolah, PPD dan Jabatan  bagi penglibatan perasmi daripada Istana, KPM, Menteri Besar atau Exco Kerajaan Negeri.
•    Memastikan akta / peraturan / pekeliling kerajaan, perkhidmatan awam dan KPM dipatuhi oleh Sekolah.
•    Memproses pendaftaran dan pemantauan pengurusan PIBG dan Lembaga Pengurus Sekolah (LPS).
•    Memproses kebenaran mengutip sumbangan PIBG, bayaran asrama, majalah sekolah dan mengutip derma. Sekolah spt. Jogathon, Hari Kantin.
•    Memproses pendaftaran murid Bukan Warganegara (MBWN) bersekolah.
•    Menyemak dan mengurus Kebenaran Pelancongan Murid Sekolah.
•    Menyemak dan meluluskan permohonan cuti sekolah.
•    Menyemak dan meluluskan kebenaran menggunakan premis sekolah.
•    Menyemak dan meluluskan permohonan promosi di sekolah.
•    Menyelaras dan membantu Urus setia Jawatankuasa Bencana Alam.
•    Menyemak dan mengurus Pencalonan Pingat/ Bintang Persekutuan dan Negeri bagi pegawai dan kakitangan.
•    Menyemak kata alu-aluan majalah sekolah.
•    Memproses kebenaran membuat kajian / penyelidikan di sekolah.
•    Urus setia Aduan/ Pengurusan aduan : Merancang dan melaksana pengurusan aduan jabatan
•    Mengurus pendaftaran / pertukaran nama sekolah.
•    Mengurus pendaftaran lencana, bendera, logo sekolah dan pakaian seragam sekolah.
•    Menyelaras emel rasmi jabatan.
•    Mengurus dan meyelaras pameran peringkat jabatan
•    Mengurus dan menyelaras pemantauan dan dapatan pengurusan pendidikan prasekolah dengan JPN.
•    Menyedia, mengurus dan mengemaskini data dan maklumat Pendidikan prasekolah dari JPN, KPM dan agensi kerajaan.
•    Mengurus dan menyelaras perolehan dan sumbangan bekalan ICT prasekolah.
•    Mengadakan perjumpaan dan  perbincangan dengan pihak luar seperti KEMAS dan Perpaduan berkaitan aktiviti pendidikan prasekolah.