Objektif Dan Fungsi Sektor Pengurusan Sekolah

 OBJEKTIF

1. Meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pentadbiran dalam bidang berikut :

   1.1 Guru

 • Perancangan keperluan dan agihan guru Prasekolah, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah
 • Penyelarasan penempatan dan pertukaran guru Prasekolah, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah
 • Kebajikan guru Prasekolah, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah
 • Cadangan perlantikan GSTT
 • Perlantikan guru ganti dan KGSK
 • Pengurusan guru 'pool'

   1.2  Murid

 • Penempatan murid tahun satu
 • Penempatan murid dari sekolah swasta ke sekolah bantuan kerajaan dan luar negara
 • Pertukaran murid Aliran Bahasa Pengantar
 • Pendaftaran lewat
 • Pendidikan wajib
 • Pertukaran murid

  

  1.3 Peningkatan Kualiti Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah melalui kerjasama antara Agensi Awam dan  Swasta


2. Mengurus dan meningkatkan mutu pengurusan dan pentadbiran sekolah meliputi :

 • Pengurusan staf dan personel (kursus, mesyuarat, seminar dan taklimat 
 • Pengurusan kewangan, perakaunan dan anggaran belanja mengurus
 • Perancangan, pengurusan dan penyelarasan program dan projek 
 • Pengurusan komunikasi dan perhubungan awam berkaitan pendidikan Sekolah Rendah dan Sekolah   Menengah
 • Pengurusan kawalan dan peningkatan prestasi perkhidmatan Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah
 • Pengumpulan maklumat dan data pendidikan Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah

3. Menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan sistem pendidikan Sekolah Rendah

4. Menyelaras dan memantau pelaksanaan aktiviti Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah

5. Menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan mengajar, aduan dan PIBG

6. Menyelaras dan memantau berkaitan Pendidikan swasta (Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah)