FUNGSI UNIT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DAN PRASEKOLAH

 

- Mengurus dan menyelaras pemantauan dan dapatan pengurusan pendidikan prasekolah dengan JPN.

- Mengurus dan menyedia keperluan Anggaran Belanja Mengurus bagi Unit Pengurusan Prasekolah setiap tahun.

- Menyedia, mengurus dan mengemaskini data dan maklumat Pendidikan prasekolah dari JPN, KPM dan agensi kerajaan.

- Mengurus dan menyelaras perolehan dan sumbangan bekalan ICT prasekolah.

- Mengadakan perjumpaan dan  perbincangan dengan pihak luar seperti KEMAS dan Perpaduan berkaitan aktiviti pendidikan prasekolah.

- Mengurus dan menyelaras aduan dan perkhidmatan pelanggan berkaitan pendidikan prasekolah dari pihak luar.

- Mengurus dan melaksanakan perkhidmatan pelanggan di Unit Pengurusan Prasekolah.