Cetak 

FUNGSI UNIT SEKOLAH RENDAH

- Menguruskan Pertukaran dan Penempatan Guru Terlatih Sekolah Rendah.
- Menguruskan Pelantikan Guru Siswazah Terlatih (GST), Guru Sandaran Siswazah Tidak Terlatih (GSTT) dan Guru Ganti.
- Menguruskan Pertukaran dan Penempatan Murid Antara Negeri, Antara Daerah, Rayuan Bersekolah Semula dan Sekolah Swasta ke Sekolah Kebangsaan.
- Pemantauan Pengurusan Sekolah Rendah melalui portal NKRA Bidang Keberhasilan Utama Negara.
- Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Perjawatan dan  Kewangan rendah.
- Menyediakan Laporan Tahunan Pendidikan  Rendah dan  Penggredan sekolah.
- Menguruskan kes-kes aduan dan laporan-laporan yang diterima.
- Menguruskan pelantikan dan kenaikan pangkat guru sekolah rendah.
- Menguruskan Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru Besar/ Penolong Kanan.
- Menguruskan Pembukaan Institusi baru- Sekolah rendah.
- Menguruskan data  Modul Pengurusan Guru (e-OPERASI).
- Mengurus data Modul Pengurusan Murid bagi kemasukan murid di tahun satu (e- Daftar Rendah).
- Menguruskan Hal Ehwal SBT,Sekolah Orang Asli dan Kluster Kecemerlangan.
- Menguruskan Hal Ehwal Sekolah Jenis Kebangsaan Cina/Tamil.
- Menguruskan Pendidikan Wajib Sekolah Rendah.