FUNGSI UNIT PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH

 

- Menguruskan Pertukaran dan Penempatan Guru Terlatih Sekolah Menengah.

- Menguruskan Pelantikan Guru Siswazah Terlatih (GST), Guru Sandaran Siswazah Tidak Terlatih (GSTT) dan Guru Ganti.

- Menguruskan pertukaran dan Penempatan Murid Antara Negeri, antara daerah, Rayuan Bersekolah Semula, SMT/V, MRSM ke SM Harian, SMKA/SABK  dan SBP ke SM Harian dan Sekolah Swasta ke SM Harian serta Murid Cicir.

- Pemantauan Pengurusan Sekolah Menengah.

- Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Perjawatan dan Kewangan Menengah.

- Menyediaan Laporan Tahunan Pendidikan  Menengah dan Penggredan sekolah.

- Menguruskan pelantikan dan kenaikan pangkat guru sekolah menengah.

- Menguruskan Kursus   Peningkatan Profesionalisme Pengetua /Guru Penolong Kanan/ Guru Kanan Matapelajaran.

- Menguruskan Pembukaan Institusi baru bagi Sekolah Menengah.

- Menguruskan Sekolah SBT/ SKK/Elit/ Premier.

- Menguruskan Guru dan murid Tingkatan Enam SM Harian.

- Menguruskan Pengurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional Di SM Harian, KV,ILKA, ILKS dan Giat Mara.

- Menguruskan data Modul Pengurusan Guru (e-OPERASI).

- Menyelaras Maklumbalas Mesyuarat Pengurusan KPPM.

- Menguruskan kes-kes aduan dan laporan-laporan yang diterima.