Bengkel Pembugaran Pengurusan Headcount, Root Cause Analysis Dan Intervensi telah diadakan pada 3 hingga 4 Januari 2019 bertempat di BTPN Pahang yang melibatkan 33 orang pegawai dari Sektor Pengurusan Akademik, JPN Pahang