Program Transformasi Daerah (DTP) Dialog Prestasi Peringkat Negrei Pahang bil 3/2018 telah diadakan pada 23 Oktober 2018 (Selasa). Tempoh masa dari pukul 9.00 pagi hinggga 4.30 petang bertempat Di Bilik Seminar PPD Pekan