Program Gotong Royong Sempena Gerakan MASSA: Terima Kasih Cikgu telah diadakan pada 8 Mei 2018 (Selasa)  : 8.00 pagi, Di Auditorium, JPN Pahang dan dipersekitaran jabatan