OBJEKTIF JABATAN

1.      Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

2.      Melahirkan insan yang berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera

3.      Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata pelajaran

4.      Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga pendidikan

5.      Mengembangkan potensi individu melalui pembangunan program kokurikulum dan sukan

6.      Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketrampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan

7.      Meningkatkan kepakaran pegawai-pegawai perkhidmatan supaya menjadi pendidik yang lebih berkesan

8.      Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran

9.      Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden, cekap dan berkesan

10.  Membina perhubungan dan permaufakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi-agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat