Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Tarikh Kemaskini Pada 19/02/2018

PENDIDIKAN SWASTA

           OBJEKTIF

 • Memastikan dasar, perancangan dan halatuju pendidikan swasta di negeri Pahang khasnya dan Malaysia amnya selaras dengan Dasar Pendidikan Negara
 • Menentukan pendidikan yang ditawarkan oleh institusi pendidikan swasta di negeri Pahang adalah berkualiti dan bertaraf dunia serta relevan dengan keperluan negara
 • Memastikan semua pengurusan dan pendaftaran institusi pendidikan swasta di negeri mematuhi peruntukan perundangan dan syarat-syarat yang ditetapkan
 • Menentukan pelaksanaan sistem penguatkuasaan dan pengawalseliaan yang cekap dan berkesan
 • Memastikan keseluruhan prasarana institusi pendidikan swasta berkualiti, dan
 • Menjadikan pendidikan sebagai satu industri
   
  FUNGSI
  • Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan Swasta.
  • Perancangan, Penyelidikan dan Perkembangan Pendidikan Swasta.
  • Penguatkuasaan dan Pemantauan Pendidikan Swasta.
  • Pengurusan data dan maklumat Institusi Pendidikan Swasta.

  TUGAS UTAMA

  1. Pendaftaran dan Piawaian

  • Bertanggungjawab memastikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pendaftaran Institusi Pendidikan Swasta (IPS), tenaga pengajar dan lembaga pengelola dilaksanakan mengikut Akta Pendidikan 1996 (Akta 550 & 555) dan akta-akta lain yang berkaitan
  • Memproses permohonan penubuhan, pendaftaran dan pengendalian kursus (IPS)
  • Memproses permohonan untuk menambah/meminda syarat-syarat penubuhan dan pendaftaran IPS
  • Mengadakan lawatan dan menjalankan pemeriksaan IPS untuk menentukan piawaian dipenuhi

  2. Pemantapan dan Penguatkuasaan

  • Menjalankan pemantauan dan pengawalseliaan ke atas IPS bagi memastikan dasar dan peruntukan perundangan pendidikan berkaitan dipatuhi
  • Mengenalpasti dan menangani isu dan permasalahan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak berkenaan bagi memastikan pendidikan swasta yang ditawarkan adalah berkualiti
  • Mengesan kesalahan yang dilakukan oleh IPS dan mengambil tindakan susulan yang bersesuaian bagi memastikan ianya selaras dengan peraturan dan peruntukan perundangan pendidikan berkaitan
  • Menjalankan penyiasatan ke arah tindakan perundangan terhadap IPS yang dikenalpasti menyalahi peruntukan perundangan pendidikan berkaitan
  • Mendakwa IPS yang dikenalpasti menyalahi perundangan pendidikan berkaitan

PENDIDIKAN KHAS

 Objektif

 • Mempertingkatkan keberkesanan program-program pendidikan khas melalui penyeliaan dan pencerapan di sekolah-sekolah berkaitan.
 • Mempertingkatkan profesionalisma keguruan Guru-Guru Pendidikan Khas.
 • Menggalakkan penggunaan perkakasan dan sumber pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pencapaian kurikulum dan kokurikulum di kalangan murid atau pelajar pendidikan khas Melaksanakan program-program kursus khas berkaitan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran.
 • Memberikan kesedaran kepada kalangan pendidik, ibubapa dan masyarakat amnya,bahawa pendidikan bagi golongan murid atau pelajar berkeperluan khas adalah tanggungjawab bersama.
 • Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas.
 • Menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan keperluan khas.
 • Menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas.
 • Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini. Memastikan tenaga pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas.